Thiover

Thiover Více fotografií

Dvoukomponentní polysulfidový tmel pro výrobu izolačních skel

Popis produktu

Thiover je stěžejním produktem na trhu: světově nejprodávanější polysulfidový tmel a bestseller, na který se můžete vždy spolehnout. Jeho celosvětová popularita je zapříčiněna tím, že může být použit v jakýchkoli zeměpisných šířkách, protože se přizpůsobí povětrnostním podmínkám při instalaci oken.

Polysulfid je navržen na zakázku pro pužití v izolačních sklech. Vyrábí se v různých typech, takže se může přizpůsobit individuálním potřebám výrobců izolačních skel a zpracovatelským systémům, které používají. Všechny tmely Thiover jsou v souladu s nejrozvinutějšími kritérii na ekologickou slučitelnost. Nabízejí vynikající výkon pokud jde o tepelnou izolaci, jsou zcela bez obsahu rozpouštědel a neobsahují žádné těžké kovy, ani jiné škodlivé přísady. Mají vynikající mechanické vlastnosti a velmi nízkou propustnost vodních par a plynů. Mohou být použity k výrobě dvojskel, nebo trojskel a mají vysokou chemickou odolnost, která je činí kompatibilní se všemi typy distančních profilů a většinou materiálů použitých v IZ jednotkách.

Parametry produktu

Barva komp. A = slonovina | komp. B = černá | směs A+B = antracit
Mísící poměr A+B objemový poměr 100:10 | váhový poměr 100:9,5
Skladování 9 měsíců v originálním balení. Doporučujeme skladovat Thiover v suché a větrané místnosti, při teplotách +10°C až +30°C
Balení (sudy) A=191 lt + B=19 lt (váha A=339 kg + B=32 kg). Další balení dostupné na vyžádání.

Fotografie produktu